Over het koor

Als wij hier iets willen vermelden over ons koor, dan ontkomen wij niet aan een terugblik op de oorspronkelijke koren, waaruit het huidige RVM is ontstaan. In 1926 ontstond “De Veenzangers”, een koor bestaande voornamelijk uit middenstanders. Tien jaar later werd “Het Ritmeesterkoor” opgericht, een echt fabriekskoor. De koren waren, ieder op eigen wijze actief in en buiten Veenendaal. De Veenzangers bijvoorbeeld zongen regelmatig in het sanatorium van Soest, het latere ziekenhuis Zonnegloren. Het Ritmeesterkoor hield ook zangfestivals, waaraan verschillende koren meededen. Op dergelijke festivals viel het koor dikwijls in de prijzen. Nadat het ledental eind jaren zeventig flink terugliep, waardoor beide koren nogal afslankten, werd met elkaar overleg gevoerd, wat resulteerde in een fusie op 1 juli 1982.

Na de fusie is er veel gebeurd. Zo werd er gezongen op bijzondere plaatsen en werd er met bijzondere artiesten samengewerkt. Zo was de tijd met Vicki Brown onvergetelijk. Optredens, Cd-opnamen en zingen met haar in grote kerken en zalen waren heerlijk om te doen. Wij noemen de Grote Kerk van Delft, het Koninklijk Concertgebouw en de Beurs van Berlage in Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en het Congresgebouw in Den Haag.

Optredens

Sinds 1991 staat het koor onder leiding van Jimco Zijlstra. Tijdens zijn dirigentschap wordt er hard gewerkt aan repertoirevernieuwing en groeide het koor door, niet alleen in ledental, maar ook in kwaliteit. In oktober 1996 was het koor te gast in Nußloch bij Heidelberg. De eerste buitenlandse reis van het RVM. In mei 1998 kwam het koor uit Nußloch op bezoek in Nederland. Daarna zijn meer landen bezocht waaronder Tsjechië, een Rijnreis en Engeland. Het RVM heeft daarbij in bijzondere kerken gezongen waaronder de Dom in Keulen en de Minster in York.

Jaarlijks treedt het RVM op in het Veenendaalse theater De Lampegiet, die veelal tot de laatste plaats is bezet. Vele bekende solisten waaronder Judith Sportel, Maria den Hartog, Jan Vayne, Henk Poort en andere gasten leverden hun muzikale bijdrage. Het koor wordt in het theater altijd begeleid door een professioneel combo bestaande uit Jan Lenselink – vleugel, Marc Wester – percussie, Erik Olsman – bassist en Evelyn Heuvelmans – hobo. Naast het theater treedt het koor ook op in kerken en andere geschikte locaties. Sinds de bevrijding in 1945 werkt het RVM mee aan de Dodenherdenking in Veenendaal. Niet vergeten mag worden dat het koor er ook een traditie van heeft maakt te zingen in Verpleeghuizen en voor ouderen.