Nieuwjaarsreceptie van het RVM

Na twee jaren onthouding ten gevolge van covid kon op woensdag 04 januari de traditionele nieuwjaarsreceptie weer plaats hebben. Een groot aantal vaste vrijwilligers hadden het feest voorzien van hapjes en drankjes. Ook was er weer de superverloting met tal van geweldige prijzen. Tijdens het zeer goed bezochte feest mochten ook jubilarissen worden gehuldigd. Vier leden konden een jubileum vieren. Alle vier maar liefst 40 jaar. Drie jubilarissen ontvingen een oorkonde en een speldje, t.w: Jan van Daalen, Jan Koehoorn en Ton Bouman. Bep van Barneveld ontving voor een tweede maal de oorkonde. Het speldje was hem reeds eerder uitgereikt. De oorkonde was dit maal voorzien van een juiste spelling van Bep zijn naam. Nadat de partners waren voorzien van een prachtige bos bloemen werden de onderscheiden zangers met partners door de fotograaf op de foto vastgelegd.

Facebook