Het Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor hervat de wekelijkse repetities per 2 september.

 

Nadat we op 13 maart de repetities hebben gestaakt ten gevolge van de maatregelen om de Corona crisis te bestrijden is nu het moment gekomen om weer voorzichtig te beginnen. Niet dat op dit moment het virus is verslagen, er zijn nog steeds besmettingen in Nederland, maar het bestuur van het RVM heeft de nodige maatregelen genomen waar door het risico op besmetting tijdens het zingen tot een minimum wordt beperkt. Wij achten het dan ook verantwoord om in aangepaste vorm de wekelijkse repetities te hervatten.

  • Blijf thuis bij de geringste klachten en laat je testen bij twijfel.
  • Zorg voor een goede hygiëne, desinfecteer je handen, de stoelen, deurklinken en apparatuur, in de zaal worden intensief gereinigd.
  • Onze repetitieruimte is 4000m3 groot met een goede ventilatie van 12000/m3/h.
  • Er vindt geen recirculatie plaats van ventilatielucht, alle lucht wordt voor 100% drie maal per uur ververst.
  • De stoelen staan op 1,5 m, voor/achter, links/rechts in een zigzag opstelling, hierdoor blijven we altijd op 1,5 afstand van elkaar. 
  • De koffiepauze en nazit hebben we voorlopig tot nader bericht geannuleerd.
  • We zingen met een halve groep, met één deel van 19.45uur tot 20.30uur en met het andere deel van 21.00 uur tot 21.45 uur, tussendoor luchten we de zaal door alle ramen en deuren tegen elkaar open te zetten.
  • We volgen het protecol veilig zingen: Dit protecol is te vinden op de ledenpagina.

Natuurlijk kijken we ook naar de ontwikkeling van het aantal besmettingen in Veenendaal, op dit moment 11per week, waardoor het risico ook gering is. Mocht dit in de toekomst veranderen dan zal dat reden zijn om ons opnieuw te beraden over het verloop van de repetities.

 

Alle geplande concerten voor het seizoen 2020/2021 zijn komen te vervallen maar we maken al weer nieuwe plannen om verantwoord binnen de corona regels te kunnen optreden. Als eerste staat op dit moment een online kerstconcert gepland wat door de Veenendaalse bevolking is te volgen via Kerkdienst gemist in de “open hof”. Op zaterdagavond 19 december om 20.00 uur gaan we online, net als andere jaren met Jan Lenselink achter de vleugel en Judith Sportel als Soliste, Elsemarike den Hartog speelt dwarsfluit en Marije Slot hobo. Bert Elbertsen begeleidt ons op het orgel. In 2022 is ons jubileumjaar, het RVM bestaat dan 40 jaar, dat hopen we dan te vieren met een groot concert in theater “de Lampegiet” E.A is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus en het succes om op 1,5 m te zingen.

 

Gelukkig zijn we als koor de periode van de lockdown goed doorgekomen, slechts twee leden bedankten voor hun lidmaatschap. Als koor zijn we met elkaar in contact gebleven met bijna wekelijks een mail of bericht over het wel en wee van de vereniging. Onze dirigent heeft een nieuw lied digitaal ingezongen waar onze zangers onder de douche enthousiast mee aan het repeteren zijn gegaan en we gebruikten de mogelijkheden van een video conferentie voor onze bestuursvergaderingen en overleg met de dirigent.

 

We zijn heel blij dat we op 2 september elkaar weer kunnen ontmoeten en mogen zingen onder leiding van onze dirigent Jimco Zijlstra. We zien de toekomst met vertrouwen te gemoed 

 

Concertagenda

2020

Ritmeester - Veenzangers Mannenkoor Historie 

Als wij hier iets willen vermelden over ons koor, dan ontkomen wij niet aan een terugblik op de oorspronkelijke koren, waaruit het huidige RVM is ontstaan. In 1926 ontstond "De Veenzangers", een koor bestaande voornamelijk uit middenstanders. Tien jaar later werd "Het Ritmeesterkoor" opgericht, een echt fabriekskoor. De koren waren, ieder op eigen wijze actief in en buiten Veenendaal. De Veenzangers bijvoorbeeld zongen regelmatig in het sanatorium van Soest, het latere ziekenhuis Zonnegloren. Het Ritmeesterkoor hield ook zangfestivals, waaraan verschillende koren meededen. Op dergelijke festivals viel het koor dikwijls in de prijzen. Nadat het ledental eind jaren zeventig flink terugliep, waardoor beide koren nogal afslankten, werd met elkaar overleg gevoerd, wat resulteerde in een fusie op 1 juli 1982.

Na de fusie is er veel gebeurd. Zo werd er gezongen op bijzondere plaatsen en werd er met bijzondere artiesten samengewerkt. Zo was de tijd met Vicki Brown onvergetelijk. Optredens, Cd-opnamen en zingen met haar in grote kerken en zalen waren heerlijk om te doen. Wij noemen de Grote Kerk van Delft, het Koninklijk Concertgebouw en de Beurs van Berlage in Amsterdam, De Doelen in Rotterdam en het Congresgebouw in Den Haag.

Sinds 1991 staat het koor onder leiding van Jimco Zijlstra. Tijdens zijn dirigentschap wordt er hard gewerkt aan repertoirevernieuwing en groeide het koor door, niet alleen in ledental, maar ook in kwaliteit.

In oktober 1996 was het koor te gast in Nußloch bij Heidelberg. De eerste buitenlandse reis van het RVM. In mei 1998 kwam het koor uit Nußloch op bezoek in Nederland.
Daarna zijn meer landen bezocht waaronder Tsjechië, een Rijnreis en Engeland. Het RVM heeft daarbij in bijzondere kerken gezongen waaronder de Dom in Keulen, de Notré Dame in Parijs en de Minster in York.

Jaarlijks treedt het RVM op in het Veenendaalse theater De Lampegiet, die veelal tot de laatste plaats is bezet. Vele bekende solisten waaronder Judith Sportel, Maria den Hartog, Jan Vayne, en andere gasten leverden hun muzikale bijdrage. Het koor wordt in het theater altijd begeleid door een professioneel combo of strijkorkest. Naast het theater treedt het koor ook op in kerken en andere geschikte locaties. Sinds de bevrijding in 1945 werkt het RVM mee aan de Dodenherdenking in Veenendaal. Niet vergeten mag worden dat het koor er ook een traditie van heeft maakt te zingen in Verpleeghuizen en voor ouderen.

Het koor staat open voor nieuwe leden en iedereen die van zingen houdt kan vrijblijvend een keer de repetities bijwonen.

 

Het Koor

Het RVM heeft 115 leden en behoort tot de betere, grote mannenkoren van ons land.

Overzicht koorleden...

Repetities

De wekelijkse repetities worden op woensdag van 20:00 – 22:00 uur gehouden in "Aller Erf, Ronde Erf 86 in Veenendaal.

Lees verder...

KNZV

Het Ritmeester-Veenzangers Mannenkoor is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Zangers Verbond in de regio Midden Nederland.

https://www.knzv-middennederland.nl

Sponsoren

Het RVM is trots op haar sponsoren. Wilt u het RVM steunen?

Lees verder...

 

Bestel CD

Het RVM heeft diverse CD's uitgebracht. U kunt deze cd's bestellen via onze website.

Lees verder...

Laatste nieuws